Visheden om opstandelsen giver os et stærkt incitament til sex møde i brooklyn at holde Guds befalinger gennem hele vores jordiske liv Vores sikre kundskab om, at vi vil opstå i udløbsdatoen vs udløbsdato udødelighed, giver os også mod til at se vores egen død i øjnene selv en død, som.
Hvad er forskellen mellem de retskafnes og de ugudeliges tilstand efter døden?
Fortæl de studerende, at mange af profeterne i Mormons Bog vidnede om opstandelsen og forklarede, hvordan det vil være.Hvorfor advarede Amulek os om at udsætte vores omvendelsesdag?Forslag til undervisningen, alma 34:32-34 ; 40:6-7, 11-14.Todd Christofferson, »Jesu Kristi opstandelse Liahona, maj 2014,.Eyring fra Det Første Præsidentskab, og bed en af de studerende om at læse den højt, mens klassen ser efter, hvorfor det er farligt at udsætte ting: »Der ligger en fare i ordene en dag, når det, de betyder, er ikke i dag.En dag vil jeg omvende mig.La fram sitt budskap for hver en skapning.Bed klassen se efter, hvad Alma bad sine tilhørere om at overveje.Hvordan har denne læresætning hjulpet jer til at forstå, hvordan I bør leve jeres liv i hverdagen her på jorden?Han henviste i stedet til de ugudeliges tilstand i tidsrummet mellem deres død og deres opstandelse.Bed en studerende om at læse.De retskafne vil arve uendelig lykke, og de ugudelige vil blive overgivet til uendelig fordømmelse ).Nu har han definitivt erklæret, at intet urent kan komme ind i hans nærhed.Uttrykket ble skapt av, adolf Eichmann (19061962 en av de nazistiske toppene som ledet og hadde oppsyn med kampanjen for folkemordet.Kun de, der viser, at de er trofaste, og som har vasket deres klæder i hans blod på grund af deres tro og deres omvendelse ingen andre skal finde Guds rige« ( Kirkens præsidenters lærdomme: Joseph Fielding Smith, 2013,.De læresætninger, som han forklarede, beskrev, hvad der vil ske med os efter tiden i åndeverdenen, hvad enten det er i paradis eller det åndelige fængsel.Alma 34:33-34 ) Dagen i dag er en kostbar gave fra Gud.De studerendes læsemateriale 2 Nefi 9:12-13 ; Mosija 15:21-26 ; 16:6-11 ; Alma 5:15-21 ; 7:21-25 ; 11:40-45 ; 16:6-11 ; 34:32-34 ; 40:4-7, 11-14, 19-24 ; 41:2-6.
Endlösung der Judenfrage den endelige løsningen på jødespørsmålet og lover all støtte.

Om menn av slik edelt ytre, tenke.


[L_RANDNUM-10-999]