kvinder mødes i holland

Overall, it seems that questions of whether screening for breast cancer does more good than harm are difficult to answer.
Hertil er erfaringen sigende på flere punkter.Ingen er udelukkende passive eller kritiske, men befinder sig oftest et sted imellem de to poler, hvor de gerne vil benytte tilbuddene, så længe de umiddelbare fordele opvejer ulemperne og den biomedicinske teknologi ellers lever op til sit formål.I: InterView: En introduktion til det kvalitative Forskningsinterview,.For kvinderne er der her tale om et subjektivt fænomen; en pragmatisk operationalisering af de faktorer, den enkelte kvinde mener er vigtige i hendes liv.Sådanne undersøgelser nødvendiggør en opmærksomhed på de skadesvirkninger og problematikker, indførelsen af diverse forebyggende tiltag kan medføre for de implicerede borgere.Hos Rie og Elsa er der andre forklaringer på spil end tilfældighed.Skønt faktorer som rygning og motion har betydning for sundheden, er de dog ikke de eneste, hvorfor der i dansk politik er tale om en snæver og ensrettet indsats; sociale, samfundsmæssige vilkår er stort set fraværende som forklaring (ibid:100 hvorimod tegn på individuelt ansvar ses.I takt med udviklingen af medicinsk bioteknologi ses i risikolitteratur en stigende bevidsthed om, escort vinale at viden og styring i samfundet konstruerer risikokoncepter og tilhørende adfærdsnormer (Lupton 1999:24).Generally, being treated like a human being with both decision-making capacity and individuality seem to play an important role in building up trust.Private rum Jeg besluttede at foretage dybdegående, semistrukturerede interview (Kvale 20081997) med informanter udenom hospitalerne.2006 Breast Cancer: Reading the Omens.Lokaliseret på: Otto, Lene 1996 Helbredet eller hele tilværelsen kontraster i befolkningens sundhedsopfattelse.I professionel forstand er screening et meget specifikt tiltag, der kun er rettet mod brystkræft, men kvinderne kæder denne forebyggelsestanke sammen med meget abstrakte tanker om selvforståelse, velvære og livskvalitet, fordi de tænker deres liv som en helhed.Pias udsagn indikerer, hvor afgørende konteksten er for individers fortolkning af, hvad der er på spil, men viser forfaldsdag lånet betyder også, at en betingelse for at blive integreret i den moderne stat er, at man underlægger sig definitionen af den gode borger (Vallgårda 2003:16).Ofte var et element af pligtskyldighed til stede i deres beretninger, når de undskyldende fortalte, at det ikke altid lykkes dem at leve sundt.Dette søges i stedet dækket via lægens ekspertise og vedvarende sundhedsundersøgelser, for så har man ligesom fået at vide, at man ikke fejler noget.Statslig regulering på sundhedsområdet er blevet mere og mere omfattende, men som vist stilles der sjældent spørgsmålstegn ved, om det er i orden, at det offentlige kommer indenfor i private hjem og liv.
Psykoterapeuten Tine på 55 år beretter, at screening er blevet en vigtig bestanddel i hendes liv til at opnå ro og veltilpashed, fordi den mindsker den uvished, der er opstået i takt med, at hun de senere år har mærket forandringer i sin krop.


[L_RANDNUM-10-999]