Denne usikkerhed kræver investorerne afslappet affære dating site en større risikopræmie for.
Denne prisændring betyder, at investorerne betragter, at den underliggende udsteder, virksomheden, er mere risikabel og sandsynligheden for at den kan tilbagebetale de 100.
En stor virksomhed, der har brug for at låne penge her og nu, har to muligheder.
Hvad nu hvis prisen var.Det hjalp dog ikke ret meget på den korte bane og TED spreadet steg til 463 (4,63 i rentespænd) den.Oktober gik ind og garanterede alle indlån i bankerne for at stabilisere markedet og lægge en bund under likviditeten.Hvis du ønsker at investere i virksomhedsobligatioenr som privat, er du ofte nødt til at have en formue at investere med på et par millioner kroner.For at illustrere prisernes indvirkning på afkastet, vil vi tage udgangspunkt i det man kalder zero coupon bonds (nul-kupon obligationer).Nu kan vi nemt illustrere og forstå hvad der sker, når priserne ændrer sig i obligationsmarkedet.Hovedreglen er, at man skal investere for minimum 370.000kr, og for at få bare en nogenlunde risikospredning på dine aktiver skal den store pung derfor frem.Situation efter en krise: Virksomhedsobligation: kurs.19 7,31, statsobligation: kurs 96,56 3,56.Ligesom stater udsteder statsobligationer i markedet for at finansiere statens investeringer, udsteder virksomheder også virksomhedsobligationer som alternativ til traditionelle banklån og aktiekapital.Du låner virksomheden penge og får en obligation til gengæld.Især, hvis du har en større formue at spille med og derved kan lave en vis risikospredning.Virksomhedsobligationer,.0 out of 5 based on 2 ratings.Om et år er faldet.Renten på statsobligationer og realkreditobligationer er per ultimo 2012 historisk lav.TED spread, det sidste rentespænd vi vil vise er det, man kalder.Lige siden er rentespændet faldet og senest til 0,43, hvilket indikerer, at der er blevet genoprettet tillid mellem bankerne og generelt i hele det finansielle system.Rentespændet og forståelsen af det er vigtigt set i lyset af finanskrisen.Rentespænd 3,75, vores eksempel illustrerer, hvad der sker med rentespænd i en finanskrise.


[L_RANDNUM-10-999]