Lektion 1 sluttede med, at vi køn gerningsmanden liste pocatello ville fokusere denne lektion på virksomhedsobligationer og hvordan deres prissætning kan anvendes i investeringsbeslutninger.
Afdelingen skifter samtidig benchmark til msci Verden med nettoudbytte reinvesteret.2) til obligationsejerne.Ved en låneomlægning indfrier du et eller flere af dine lån og optager et nyt, der dækker omkostningerne til indfrielse af de gamle lån.Rentetilpasningslån adskiller sig en del fra de fastforrentede lån, så ved en sådan konvertering skal du være opmærksom på, at din risikoprofil ændrer sig ved denne type konvertering.I vores eksempel udstedte virksomheden obligationer for 100.Ved udløb efter to år skal virksomheden tilbagebetale de 100.Af formuen i andre afdelinger, hvorfor ændringen ikke påvirker afdelingens nuværende investeringer.Løbetiden på obligationen har stor betydning for, hvor meget obligationskursen ændrer sig, når renten stiger eller falder.(8 * 100.Nogle virksomhedsobligationer handles på fondsbørser, men de fleste handles i et lukket OTC (Over-The-Counter; Over-Disken på dansk, red.) computersystem mellem forskellige børsmæglerselskaber.Denne usikkerhed kræver investorerne en større risikopræmie for.Ændringen betyder, at afdelingerne fra og med den.Situation efter en krise: Virksomhedsobligation: kurs.19 7,31 Statsobligation: kurs 96,56 3,56 Rentespænd 3,75 Vores eksempel illustrerer, hvad der sker med rentespænd i en finanskrise.Dette skyldes, at kortfristede statsobligationer opfattes som risikofrie, mens interbank renter reflekterer kreditrisikoen ved at låne penge til kommercielle banker.Eks.: En virksomhed udsteder for 100.Det kalder man hvad er det bedste dating site for højere uddannede mennesker kreditrisikoen, og det er den primære årsag til, at renten her er højere end på stats- og realkreditobligationer.
Den største risiko ved en virksomhedsobligation er, at virksomheden bag obligationen ikke kan overholde sine betalingsforpligtelser, herunder de løbende rentebetalinger eller indfrielsen af obligationen ved udløb.
Stigningerne fortsatte ind i oktober og truede til sidst fundamentet under bankerne, da ingen banker ville låne til hinanden.Normalt ville vi skulle korrigere den effektive rente for den tidsforskydning, men for at holde det enkelt dropper vi det.
Det kaldes også den effektive rente, på engelsk hedder det YTM (Yield To Maturity).
Fund of funds-afdelinger er underlagt en lovmæssig begrænsning om, at de kun må investere i afdelinger, der maksimalt kan investere 10 pct.

[L_RANDNUM-10-999]