socialt arbejde prostitution

New York: Routledge, bertelsen, Bettina og Bømler, Tina Ussing, 2004: Prostitution og meninger der brydes.
Samlet set viser resultaterne, at CTI-metoden er anvendelig for målgruppen tips om kærlighed, sex og dating for dette projekt, og at også udsatte borgere profiterer af et CTI-forløb.Det første eksempel indenfor denne anden retning er distancering til sit arbejdsfelt.Derudover fortæller lidt over halvdelen ikke om deres arbejdsområde af angst for anklager om socialt bedrageri mens halvdelen er bange for at få deres børn fjernet.Det er der måske ikke noget mærkeligt.Commercialization of Human Feeling.Af borgerinterviewene fremgår det, at exit fra prostitution /fald i prostitutionsfrekvens for nogle er kommet, efterhånden som andre forhold i deres liv fx bolig- eller misbrugsproblematikker er faldet på plads.Der er dog også eksempler på henvendelser fra borgere i målgruppen, som efter indledende kontakt enten ikke ønsker eller ikke har overskud til at indgå i et længerevarende forløb.Hans Reitzels Forlag: København, barnard,.Dette er nødvendigt for forståelsen af, hvilken gruppe jeg beskæftiger mig med og hvilken rolle, begreberne spiller i denne kontekst.Tilsyneladende er det ikke de samme spilleregler, der gælder for de to kategorier.Projektet har været inddelt i tre faser en udviklingsfase, en pilotfase og en afprøvningsfase.De Jour, Belle, 2005: En callgirls intime bekendelser.Indhold i specialet: Prostitution.Datagrundlag, evalueringen bygger på både kvantitative og kvalitative data.Det sker ikke kun ved konkrete handlinger fra samfundets side, men også i kraft af de prostitueredes egne forestillinger om, hvordan samfundet stigmatiserer dem.Sexarbejdernes Interesse Organisations (SIOs) hjemmeside / Siwens, Jackie, 1998: Købt og betalt.De kvantitative data indeholder registreringer på borgerniveau.Af de klinikprostituerede, knap 10 pct.
Flere end 8 ud af 10 borgere har økonomisk gæld ved opstart af deres forløb.


[L_RANDNUM-10-999]