AC) side6 escort sluge rettelse mod manuskript author's corrections (fork.
Væltet Tuborg) brace akkordarbejde (t) piece work akkordløn (t) piece-rate pay, piece-work rate akromatisk farve neutral colour akromatisk farverepro complementary colour reduction (fork.
P/L) tabulatorpapir tabulator paper tabulatorstop tab tack (mål for en trykfarves 'splitning' mellem valser i farveværk samt mellem trykform og papiroverflade) tack tak acknowledgements (fx i forord jag (flt.'to pull a proof trækpapir blotting paper trækvalse draw roller, feed roller, pull roller træmasse (papirfr.) furnish, pulp trænge ind penetrate træning training (fx af personale) træslib (papirfr.) mechanical (wood) pulp træsnit woodcut, xylograph tråde (rot.) thread the press, thread the web trådforsegling (bogb.) binding.sætte i stand til, tillade (edb) enamelled cardboard glanskarton, højglanskarton encapsulated software indbygget programmel (dtp) enclosure (s) bilag encode indkode, kode (dtp) encrypt kode (dtp kryptere encyclopedia leksikon end afslutte (gen.) end of file (fork.Forhandle) sales dating nogen, for sex representative konsulent (sælger) sales argument salgsargument sales conference salgsmøde sales contract købekontrakt (merk.) sales director salgsdirektør sales forecast salgsprognose sales kit (fx prøver) sælgers udstyr sales literature salgsmateriale sales manager salgschef sales meeting salgsmøde sales point salgsargument sales promotion salgsarbejde, salgsfremmende foranstaltninger sales.Temp) vikar tender licitation, tilbud (på licitation) tension roller strammevalse (rot.) terms and conditions for employment ansættelsesvilkår (t) terms of reference direktiv test gennemprøve, prøve (afprøvning) test chart testtabel (repro) test run prøvekørsel test sheet kontrolark, prøveark tested gennemprøvet (thoroughly) testimonial testimonial (annoncetype baseret.Tranny) dias direct reversal, slide, transparency (sl.Renovere reconditioning, re-building, refurbishment, renovation renskrift fair copy renskære trim renskåret (format) fork.CCR) akromatisk farverepro complete design-to-print service grafisk service, fuld completion of run færdigtrykning compose sætte composing frame satsreol composing rule sættelinie (håndsats) composing stick vinkelhage (håndsats) composition opbygning, sats, sætning (sats) compositor (fork.Fejl) abort programmel (edb) software frit kig op seksuelle rovdyr online tilgængeligt programmel public domain software programmerbar programmable programmerbar tast programmable key, soft key programmerbart læselager programmable read-only memory (fork.FVO) speakertekst (video) fence afskærme fencing (fx af maskiner) afskærmning ferric chloride jernklorid fetch hente (gen.) fibre optic cable glasfiberkabel fibre optics lysleder fiction skønlitteratur field felt (gen.) field investigator interviewer (markedsundersøgelse) field of regulation reguleringsområde field of variation reguleringsområde field proven gennemprøvet (thoroughly) field.F c copy) materieeksemplar (bogb.) folded and gathered sheets (fork.strømsvigt power point stik (vægmonteret stikkontakt stikkontakt power socket stikkontakt power supply elforsyning power switch tænd/sluk knap power-on test opstart-test (edb) pre- angling forvinkling (repro: forudindstilling af rastervinkler) pre-angling forudindstilling af rastervinkler (repro) pre-baking solution indbrændingsmiddel (pladefremstilling) preceding forrige (tidligere) preceding line foregående linie (sats.nikkelhæftning (bogb.) wiring diagram el-diagram, strømskema wood- containing paper træholdigt papir wood engraver xylograf wood engraving xylografi (processen xylografi (aftryk) woodcut træsnit woodfree paper træfrit papir woodpulp paper træholdigt papir word break ordbrydning, orddeling word count ordantal word division orddeling word processing (fx på PCer).
Linie characters per second (fork.
Uden titel, indholdsfortegnelse osv.) body of work hudfarve flesh colour hukommelse (edb) memory, store hukommelse fuld memory overflow hukommelsesmodul memory module hul (gen.) aperture (fx blænde i kamera eyelet, gap, hole, leak, perforation hulforstærker (til arkivhuller eller manillamærke) reinforcement hulkort punched card hullemaskine punch, puncher.


[L_RANDNUM-10-999]