Obligationer prisfastsættes ved deres kurs, som udtrykker den lesbisk dating sex pris, der skal betales.
I tilbagebetalingsvilkårene for det underliggende lån er det angivet, efter hvilket princip afviklingen sker.Serierne adskiller sig gennem forskellige egenskaber såsom løbetid, pålydende rente samt type af afdragsprofil.Et lån baseret på udstedelse af inkonverterbare obligationer kan alene indfries gennem direkte opkøb af de tilbageværende obligationer på markedet.Obligationer udstedes med en række karakteristika.I Danmark afskaffedes de fysiske obligationer i 1983 og overgik til elektroniske registreringer i Værdipapircentralen A/S (fra 2009.Har de været et centralt led i statens låntagning.VP Securities A/S ).Obligationer kan være nominelle, hvor ydelsernes beløbsstørrelse er fastlagt for hele lånets løbetid, eller indekserede, hvor ydelserne justeres i henhold til udviklingen i et fastlagt prisindeks.Hermed er der også fastlagt regler for, hvordan ekstraordinære afdrag fra adult sex mødes i træ south dakota debitorer, som helt eller delvis indfrier deres lån førtidigt, skal udbetales til obligationsejerne.Som et fingerpeg om forrentningen over en obligations løbetid beregnes den effektive rente.Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.Referér til denne tekst ved at skrive: Bjarne Graabech Sørensen: obligation i, den Store Danske, Gyldendal.Låntagerne er typisk staten, realkreditinstitutter eller virksomheder.Annonce, ordet obligation kommer af latin obligatio.Markedet for obligationer udstedt direkte af erhvervsvirksomheder er, efter international målestok, meget beskedent i Danmark.Obligationer kan endvidere være konverterbare eller inkonverterbare.Det samme var tilfældet for aktier i 1988.
Obligationer, der er udstedt af fx stater, er reelt uden risiko for, at betalingerne misligholdes.Obligationer udstedes i serier med fælles karakteristika.


[L_RANDNUM-10-999]