Digteren havde den Gang fattet Planen til en Trias af musikalske Dramer, i find hore hvilke han vilde forsøge at udføre den tyske adult friend finder og wikipedia Æsthetiker Sulzers Ideer om, hvorledes en Opera burde være, med Benyttelse af et klassisk, et romantisk og ebony adult friend finder et historisk Æmne.
Da de forsøgte at forstyrre Forelæsningerne, bleve 4 unge Mestre satte til Vagt ved Indgangen.Der er ej heller næppe nogen Mand, som han i sine Memoirer omtaler med større Ros end Bernstorff.Tænkte nu alvorlig paa at tage Tjeneste hos Frederik II, hvem han beundrede; han opgav dog denne Plan, vendte tilbage til Frankrig og tog til Takke med en Ansættelse som Maréchal de camp (Generalmajor).1755 Datter af Hans Gregersen., Sognepræst til Stenstrup, og Ellen Poulsdatter Boesen.Da hans 3-aarige Engagement i Frankfurt var udløbet, blev han ansat ved Theatret i Prag, hvor hans Ophold dog blev endnu kortvarigere.Marts 1769 og var en Søn af Fuldmægtig ved Avktionskontoret Hans Christian.Han synes at være vendt tilbage til Kjøbenhavn, hvor han blev mere og mere elendig og forfalden, saa at han, vistnok ikke ret længe efter, skal være funden død i en Rendesten.(1708) med Kumerina.Ja, i 1760 udvirkede han en kgl.Hans sidste nye Rolle blev Palnatoke (April 1809 som han kun nødig overtog, da han, hvis Puls bankede i Takt med den borgerlige Skuespildigtning i det.1788; men allerede i Vinteren 178788 havde han til Ewald s Text komponeret sit klassiske Passionsoratorium »Maria og Johannes som med stort Bifald var blevet opført ved Hoffet i Fasten 1788.At der ikke blev tillagt.Som Frontin i »De 3 Friere«.Sin store Kobberstiksamling, hvortil han havde lagt Grunden i Paris, og som omfattede.
1772 arresteredes Ægteparret i sit Hjem af Oberst Køller og Major Berbandt af falsterske Regiment og førtes til Citadellet.
Endnu i sin høje Alder modtog.


[L_RANDNUM-10-999]